GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Con người: Nam San Stone coi nhân tố con người là trung tâm của sự phát triển bền vững. Bởi vậy mỗi chúng tôi không ngừng phấn đấu để luôn tự hào là Người Nam San.

Cam kết: Nam San Stone coi sự cam kết là yếu tố quyết định tạo dựng niềm tin và gìn giữ uy tín của Bạn hàng và đối tác. Đó là danh dự của Chúng tôi.

Chuyên nghiệp: Nam San Stone coi sự chuyên nghiệp đồng bộ trong mọi quy trình làm việc là nền tảng vững chắc mang lại kết quả công việc tốt nhất và hiệu quả nhất.

Công bằng: Nam San Stone coi sự công bằng là yếu tố quan trọng nhất mang lại sức mạnh đoàn kết cho tập thể Nam San chúng tôi.

Cách tân: Nam San Stone coi cách tân là giá trị của DN, là sự phát triển của DN. Chính vì vậy chúng tôi không ngừng cải tiến, sáng tạo để ngày mai tốt hơn, đẹp hơn ngày hôm nay.

Chân thành: Nam San Stone coi chân thành là chìa khóa gây dựng niềm tin. Vì vậy chúng tôi luôn sống và làm việc bằng sự chân thành nhất để biến những người ngày hôm nay là Khách, ngày mai là Bạn.