Tiếng Việt
Image: 
Chủ đầu tư: 
Ms Lan Anh
Hạng mục: 
Ốp đá marble sàn, bếp
Thời gian thực hiện: 
Thứ tư, Tháng 1 24, 2018
Danh mục: